NOA Premium Care Element garancija

NOA PREMIUM CARE ELEMENT GARANCIJA

Z nakupom katerega koli modela pametnega telefona NOA iz serije ELEMENT, ste upravičeni do popolnega kritja, ki traja 2 leti oz. 1 leto (odvisno od modela).

Pokriva škodo nastalo v primeru:

 • Kratkega stika, preobremenitve/prenapetosti ali neposrednega električnega toka zaradi ozemljitve
 • Prenapetosti/podnapetosti, električnega naboja, elektromagnetne motnje
 • Požara, udara strele, eksplozije, udarom ali strmoglavljenja letala, njegovih delov ali tovora, zažiganja, implozije, gašenje požara
 • Vloma
 • Delovanja mehaničnih sil na objekt brez lastne ali tuje krivde
 • Implozije ali drugega vakuumskega delovanja
 • Elementarne škode povzročene s poplavami, plazovi, nevihtami, zamrzovanjem, snežnimi plazovi

Opombe:

 • Stroški dostave in transporta niso del garancije.
 • Garancijo je mogoče aktivirati v roku 15 dni od dneva nakupa naprave
 • Registracija garancije poteka ročno, zato kupec potrdilo prejme ročno v roku treh delovnih dni
 • Poškodbe je potrebno javiti v roku 10 dni po dogodku, da bo garancija veljavna

SOUDELEŽENOST PRI PLAČILU SERVISA

V primeru, da je škoda na aparatu nastala zaradi krivde uporabnika (padec, razbitje, politje), je uporabnik soudeležen pri kritju zneska servisa v znesku 25% celotne vrednosti ali najmanj v znesku 25€. Soudeleženost pri plačilu velja za vse telefone serije NOA Element, ki so brez izjeme upravičeni do "NOA PREMIUM CARE " garancije. V primeru, da strošek popravila presega vrednost novega aparata, se le-tega zamenja z novim, soudeleženost uporabnika je v tem primeru prav tako 25% vrednosti novega aparata ali najmanj 25€.

Soudeleženost pri plačilu servisa velja tudi za naknadno odkrite poškodbe, nastale zaradi malomarnega ravnanja z aparatom.

Servisni center bo popravil aparat le v primeru, da uporabnik pokrije strošek v vrednosti 25% ali minimalno 25€ in s seboj prinese potrdilo o plačilu.

V primeru, da uporabnik zavrne plačilo soudeležbe v vrednosti 25% ali minimalno 25€, le-ta ne bo upravičen do prednosti garancije "NOA PREMIUM CARE " in bo nosil celoten strošek popravila aparata, če se tako sam odloči.

 

PODPORA IN SERVIS:

Novi Servisni Center d.o.o.
Zagrebška cesta 22
2000 Maribor
www.noviservis.si

E-mail:  servis@noviservis.si
Tel: +386 (0) 70 153 723