Podaljšanje garancije

Naši produkti imajo ob nakupu eno leto ali tri leta garancije – 12 do 36 mesecev.

Za produkte, kjer 12 ali 36-mesečne garancije ni možno podaljšati, vam ponujamo možnost, da se odločite in izdelku dokupite dodatno jamstvo, ki presega običajen garancijski rok, in sicer na 3 leta. Na ta način se zaščitite pred morebitnimi napakami v materialu oziroma napakami, ki so nastale pri sami izdelavi. V času podaljšanja jamstva, stroške rezervnih delov in delovnih ur za popravilo izdelka, ob predložitvi originalnega računa o nakupu izdelka, krije naše podjetje.

Serijska številka izdelka ali druga številka označbe izdelka sta pomembni informaciji, saj lahko na podlagi le-teh jamstvo skupaj z izdelkom tudi prodate ali podarite naprej. Ko se odločate za nakup izdelka, preverite ali lahko dokupite tudi dodatno jamstvo. Posvetujte se z vašim skrbnikom ali si oglejte spodnjo preglednico.

V preglednici ni navedena vsaka posamezna cena, ampak kategorije cen, prav tako ni naveden vsak posamezen izdelek, temveč skupine izdelkov. V kolikor ne veste v katero skupino sodi vaš izdelek, se obrnite na vašega skrbnika. V kolikor izdelka, ki ga želite kupiti ni v nobeni skupini v preglednici ali če v preglednici ne najdete skupine izdelkov s ceno, ki jo ima vaš izdelek, potem zanj žal ni možno dokupiti jamstva.

Nudimo vam 3-letno podaljšano jamstvo v znesku, ki je razviden v preglednici. Podaljšanje je mogoče kupiti le sočasno z nakupom izdelka - kasnejši nakup ni več mogoč.

Cenovne stopnje od 250 EUR - 3.000 EUR z vključenim 22% DDV
  Cena v EUR
z 22% DDV
do 300 od 301
do 500
od 501
do 750
od 751
do 1000
od 1001
do 1500
od 1501
do 2000
od 2001
do 2500
3 LETA Premijski razred P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Cena 29,99 39,99 49,99 59,99 79,99 99,99 129,99

 

Splošni pogoji za uveljavljanje garancije in jamstva:


Garancija in jamstvo sta veljavna le ob predložitvi izdelka in originalnega računa z vnesenimi podatki o izdelku.

o    Podaljšanje garancije in jamstva se nanaša na stanje izdelka ob nakupu.

o    Prijavljene škode brez točnega opisa kdaj, kje in kako je škoda nastala, niso krite, dokler ni popolnega pisnega pojasnila o škodnem primeru.

o    Garancije in jamstva za konstrukcijske dele in za celotne izdelke se koristijo prvenstveno.

o    Garancije izdelkov veljajo kot primarne garancije; prav tako tudi vsa druga jamstva ali pogodbene obveznosti tretjih oseb.

o    Praske in podobne poškodbe na izdelku, ki ne vplivajo na tehnične zmogljivosti izdelka, se ne štejejo za garancijsko popravilo.

o    Škoda na programski opremi, operativnih sistemih, gonilnikih, pomožnih programih in drugo, ni krita.

o    Lastniki izdelkov ali njihovi pooblaščenci so za programe, gonilnike, podatkovne baze in njihovo sposobnost delovanja odgovorni sami.

o    Garancija in jamstvo ne krijeta potrošnega materiala, obrabljenih delov, akumulatorjev, baterij, tonerjev, varovalk, črnila, tuljav, žarnic in podobnega.

o    Škoda, ki se jo prijavi, a poškodovanega izdelka ni mogoče prinesti ali škode ni možno dokazati, ni krita.

o    Škoda zaradi običajne obrabe in izrabe ter postopnega slabšanja kakovosti delovanja izdelkov ni zajeta v garancijsko in jamstveno popravilo.

o    Škoda, nastala zaradi poskusov popravila ali posegov tretjih oseb brez pooblastila, ni krita.

o    Škoda, ki je nastala zaradi malomarnosti ali jo je povzročila tretja oseba, ni krita.

o    Strokovnjaki, ki izvajajo dela kot so dobava, vgradnja, nadgradnja in podobno, so odgovorni za svoje delo.

o    V primeru škode se ostala zavarovanja bremenijo kot prva (če je npr. zavarovano stanovanje in pride do požara, poplave itd. in je poškodovan računalnik ali prenosnik v njem, se škoda najprej krije iz tega zavarovanja).

o    Odškodninske zahtevke za izgubo baz podatkov in programske opreme ni možno uveljavljati iz navedenih vzrokov škode. Prav tako tudi ni nadomestil za stroške popravil, ki so nastali zaradi težav s programsko opremo in operacijskim sistemom, zaradi virusov, zaradi nezdružljivosti komponent, zaradi reševanja podatkov, ponovnega usklajevanja, ponovne pridobitve podatkov in podobno.

POZOR: Podaljšano jamstvo ne velja v kolikor izdelka ne dostavite na redni servis, kjer se izdelek odpre, znova premaže s kvalitetno termalno pasto, vzpostavi optimalno delovanje ventilatorja in na željo uporabnika očisti vseh virusov ter uporabniku motečih aplikacij. Vse izdelke, ki imajo podaljšano jamstvo je potrebno dostaviti na servis 13. (trinajsti) in 25. (petindvajseti) mesec od dneva nakupa. Storitev servisa je plačljiva 20 EUR z DDV. Ob uveljavljanju jamstva je potrebno priložiti račun nakupa in račun servisne storitve.

Copyright © 2023 Bitset, www.bitset.si. Vse pravice pridržane.